ULTRALJUDSGELE

ULTRALJUDSGELE

Används för laserbehandlingar